MC-DUR TopSpeed:

Rychlý ochranný systém nanášený válečkem pro vnitřní a vnější plochy.

S vysoce výkonným ochranným systémem MC-DUR TopSpeed je možné průmyslové podlahy a také venkovní plochy chránit během několika málo hodin a již po několika hodinách je možné je opět plně zatěžovat. Umožňuje spolehlivě to, co často bylo jen těžce, nebo nebylo vůbec dosažitelné: bezpečné a rychlé práce při nanášení jednotlivých vrstev i při kritických podmínkách prostředí jako při nízkých teplotách (zpracovatelnost od teploty 2 °C), vysoké vlhkosti vzduchu a vlhkosti v podkladu.

VÝHODY

MC-DUR TopSpeed:

Nezávislý na počasí při aplikaci a velmi odolný po nanesení

Tajemství systému MC-DUR TopSpeed:
Modifikovaná reakční kinetika

TopSpeed znamená vedle vysoké odolnosti urychlené vytvrzení: Všechny složky systému využívají vliv vlhkosti z prostředí a proměňují ho v dodatečnou, urychlenou reakci tvrdnutí. Tato modifikovaná kombinační reakce dosahuje enormní přilnavost na všech běžných podkladech z betonu a minerálních potěrů. Zajišťuje špičkové hodnoty u odolnosti proti otěru a odolnosti proti poškrábání.

 • Odolnost vůči UV záření
 • Vysoce odolné povrchy proti poškrábání
 • Pozitivní hodnocení Výboru pro hodnocení zdravotních rizik stavebních produktů (AgBB) pro použití ve vnitřních prostorách
 • Možnost individuálního nastavení protismykových vlastností
 • Chování při požáru ve třídě Bfl s-1
 • Neobsahuje silikon
BEZPEČNÝ SYSTÉM

VYSOCE ODOLNÉ POVRCHY

Všechny systémové produkty tohoto inovativního podlahového systému jsou na bázi dvousložkové, rozpouštědlové a rychle tvrdnoucí reakční pryskyřice.

Kromě vysoké mechanické zatížitelnosti se tyto povrchy vyznačují vysokou odolností proti celé řadě chemikálií a silných čistících prostředků.

JEDNODUCHÁ APLIKACE

Systém MC-DUR TopSpeed se v celé své skladbě od přípravy podkladu až po finální ochrannou vrstvu nanáší běžnými pracovními nástroji.

Penetrace a ochranná vrstva strojně jako finalizační laky se nanáší válečkováním. Okraje ploch a oblasti soklů se jen jednoduše olepí páskou a natřou štětcem nebo malým válečkem.

VARIANTY PROVEDENÍ

VARIANTY PROVEDENÍ


VARIABILNÍ ZTVÁRNĚNÍ POVRCHU

Jednoduše a rychle se všechny možné varianty povrchu nanesou pomocí jen mála produktů. Extrémně krátké časy vytvrdnutí a technologických přestávek mezi vrstvami urychlují všechny možné varianty ochranného souvrství.

 • 2. OCHRANNÁ VRSTVA (2x)
 • 1. PENETRACE

STANDARDNÍ PODLAHA
VE 3 PRACOVNÍCH KROCÍCH


Barevný ochranný systém pro vnitřní a vnější plochy.

Aplikace

 • 4. PEČETÍCÍ NÁTĚR
 • 3. ZÁSYP PÍSKEM
 • 2. OCHRANNÁ VRSTVA
 • 1. PENETRACE

PODLAHA S PROTISKLUZEM
VE 4 PRACOVNÍCH KROCÍCH


Pro docílení potřebného protiskluzu na venkovních plochách je možné zasypat základní ochrannou vrstvu pískem požadované zrnitosti nebo je možné do ochranné vrstvy přidat skleněné perly.

Aplikace

 • 4. KRYCÍ TRANSPARENTNÍ NÁTĚR
 • 3. ZÁSYP CHIPSY
 • 2. OCHRANNÁ VRSTVA
 • 1. PENETRACE

DEKORATIVNÍ PODLAHA S CHIPSY
VE 4 PRACOVNÍCH KROCÍCH


Dekorativní podlahy lze vytvořit pomocí posypu barevnými chipsy. Při požadavku na zvláštní vzhled podlahy je možné ochranné vrstvy posypávat barevnými umělými chipsy.

Aplikace

APLIKACE

U všech ploch určených k aplikaci ochranného souvrství je nutné před začátkem aplikace vyzkoušet jejich únosnost. Plochy musí být čisté a zbavené všech volných částic, prachu, oleje a všech vrstev snižujících přídržnost. Z povrchu betonu je potřeba odstranit cementové mléko.

PŘÍPRAVA PODKLADU POMOCÍ BĚŽNÉ TECHNIKY


Pro docílení optimální přídržnosti ochranného systému na podkladu se plocha podlahy zbrousí pomocí brusky na beton nebo se otryská technologií Blastrac. Pro lokální opravy poškozených míst a poruch se použije reakční malta namíchaná z pryskyřice MC-DUR TopSpeed SC a vysušeného křemičitého písku požadované zrnitosti.

STANDARDNÍ PODLAHA

1.
PENETRACE S MC-DUR TOPSPEED SC

Aplikace se provádí krátkosrstým válečkem. Rozmíchaná reakční pryskyřice má zpracovatelnost 20 minut a je po 2 hodinách po aplikaci pochozí. U ploch připravených pro aplikaci systému broušením doporučujeme pro penetraci použít pryskyřici MC-DUR 1177 WV-A.

2.
PO 2 HODINÁCH: KRYCÍ VRSTVA S MC-DUR TOPSPEED

I zde se pro aplikaci používá krátkosrstý váleček. Okraje ploch a hrany je možné olepit páskou a pro aplikaci použít štětec. Válečkování je nutné provádět plynule pro docílení rovnoměrné spotřeby a vrstvy. Rozmíchaná reakční pryskyřice má zpracovatelnost 2 hodiny, po 30 minutách je nanesená vrstva odolná dešti a po 2 hodinách je plocha opět pochozí.

PODLAHA S PROTISKLUZEM

1.
PENETRACE S MC-DUR TOPSPEED SC

Aplikace se provádí krátkosrstým válečkem. Rozmíchaná reakční pryskyřice má zpracovatelnost 20 minut a je po 2 hodinách po aplikaci pochozí. U ploch připravených pro aplikaci systému broušením doporučujeme pro penetraci použít pryskyřici MC-DUR 1177 WV-A.

2.
PŘÍMO DO ČERSTVÉ OCHRANNÉ VRSTVY: ZÁSYP PÍSKEM

Pro docílení požadovaného protiskluzu se ochranná vrstva ihned po aplikaci zasype křemičitým pískem požadované zrnitosti (např. 0,3 – 0,8 mm).

3.
PO 2 HODINÁCH: KRYCÍ VRSTVA S MC-DUR TOPSPEED

Po vytvrdnutí se přebytečný volný písek vysaje. Poté se aplikuje finální pečetící nátěr s MC-DUR TopSpeed v požadovaném barevném odstínu.

DEKORATIVNÍ PODLAHA S CHIPSY

1.
PENETRACE S MC-DUR TOPSPEED SC

Aplikace se provádí krátkosrstým válečkem. Rozmíchaná reakční pryskyřice má zpracovatelnost 20 minut a je po 2 hodinách po aplikaci pochozí. U ploch připravených pro aplikaci systému broušením doporučujeme pro penetraci použít pryskyřici MC-DUR 1177 WV-A.

2.
PŘÍMO DO ČERSTVÉ OCHRANNÉ VRSTVY: ZÁSYP CHIPSY

Po provedené penetraci se přímo do čerstvé barevné vrstvy aplikují dekorativní barevné chipsy. Pro rovnoměrné rozvrstvení chipsů v ploše doporučujeme použití kompresoru a speciální aplikační pistole.

3.
PO 2 HODINÁCH: KRYCÍ NÁTĚR S MC-DUR TOPSPEED T

Po vytvrdnutí se chipsy v podlaze dodatečně zafixují pomocí vrstvy transparentního krycího lesklého laku MC-DUR TopSpeed T. Tato vrstva se nanáší krátkosrstým válečkem plynule křížovým způsobem. Krycí lak je po 30 minutách odolný dešti a po 3 hodinách pochozí. Pokud je požadován matný vzhled podlahy, pak se použije krycí lak MC-DUR TopSpeed M.

INFORMACE O PRODUKTECH & SOUBORY KE STAŽENÍ

Zde najdete příslušné technické listy, jakož i detailní informace k našim produktům řady MC-DUR TopSpeed.

MC-DUR
TOPSPEED SC

Penetrace

VÍCE

MC-DUR
TOPSPEED

Barevná vrstva nanášená válečkem

VÍCE

MC-DUR
TOPSPEED FLEX

Flexibilní barevná vrstva nanášená válečkem

VÍCE

MC-DUR
TOPSPEED M

Transparentní matný krycí nátěr

VÍCE

MC-DUR
TOPSPEED T

Transparentní lesklý krycí nátěr

VÍCE

MC-DUR
TOPSPEED FLEX PLUS

Flexibilní barevná vrstva nanášená válečkem

VÍCE
KDE SE DÁ KOUPIT

Vysoce výkonný ochranný systém MC-DUR TopSpeed není možné koupit v běžných obchodech ani ve specializovaných obchodech se stavebními materiály. Tento produkt je možné koupit pouze přímo u společnosti MC-Bauchemie s požadovaným technickým servisem a poradenstvím.

INFORMACE, PORADENSTVÍ, SERVIS A PRODEJ

Poradenství a prodej produktů MC-DUR TopSpeed přes sídla našich společností. Dodání materiálu přímo Vaší specializované společnosti. Pokud máte další dotazy, pak piště na: info@mc-bauchemie.cz

 • Česká republika
 • Slovensko
MC-Bauchemie s.r.o.
Skandinávská 990
267 53 Žebrák
Tel. +420 311 545 155
Fax. +420 311 537 118
info@mc-bauchemie.cz
MC-Bauchemie s.r.o.
Diaľničná cesta 18
903 01 Senec
Tel. +421 244 442 195
Fax. +421 244 441 348
info@mc-bauchemie.sk
KONTAKTUJTE NÁS ...